banner

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT

Chủ đầu tư: Trường Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp

Dự án: Mở rộng trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp

Địa điểm: Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

Hạng mục cung cấp: Tủ điện phân phối tổng và tủ tầng DHKTKT