banner

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ

CHỦ ĐẦU TƯ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ – BỘ QUỐC PHÒNG

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ

ĐỊA ĐIỂM: THẠCH THẤT – HÀ NỘI

HẠNG MỤC CUNG CẤP: TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI

DH CT