banner

Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh Sát

Dự án: Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh Sát

Chủ đâu tư: Tổng cục cảnh sát

Địa điểm: Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội

Hạng mục cung cấp: Tủ điện phân phối

Trung tam Huan luyen va nghiep Vu Canh Sat