banner

Trạm cấp nước Dương Nội

Chủ đầu tư: Công ty Nước sạch Hà Đông

Dự án: Xây dựng trạm cấp nước Dương Nội, công suất 30.000 m3/ngày đêm

Địa điểm: Phường Dương Nội, Hà Đông

Hạng mục cung cấp: Tủ điện phân phối, tủ tụ bù

Tram nuoc Ha Dong