banner

Tòa nhà văn phòng 58 Kim Mã

Chủ đầu tư: Hợp tác xã 08-03

Dự án: Tòa nhà văn phòng cho thuê

Địa chỉ: 58 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Hạng mục cung cấp: Thang máng cáp và tủ điện 58 Kim Ma