banner

Tòa nhà Văn Phòng 22 Trần Khánh Dư

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và Xây Dựng S80 Việt Nam

Dự án: Tòa nhà văn phòng cho thuê

Địa điểm: 22 Trần Khánh Dư

Hạng mục cung cấp: Tủ điện phân phối hạ thế