banner

TÒA NHÀ BỘ TÀI CHÍNH

CHỦ ĐẦU TƯ: VĂN PHÒNG BỘ TÀI CHÍNH

DỰ ÁN: HỆ THỐNG THÔNG GIÓ, CỨU HỎA TÒA NHÀ

ĐỊA ĐIỂM: 28 TRẦN HƯNG ĐẠO

HẠNG MỤC CUNG CẤP: HỆ THỐNG TỦ ĐIỀU KHIỂN

Bo tai chinh