banner

Thu hút hơn 2,6 tỷ USD vốn FDI, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước vốn FDI

 

BNinh

 

Cụ thể,  Bắc Ninh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 32 dự án; cấp đăng ký điều chỉnh tăng vốn cho 8 dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm là hơn 2,61 tỷ USD, chiếm 33,86% tổng vốn đầu tư cả nước, trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI.

Riêng dự án của Công ty TNHH Samsung Dislay Việt Nam đã được cấp đăng ký điều chỉnh tăng vốn là 2,5 tỷ USD, nâng tổng vốn đầu tư của Công ty tại Bắc Ninh lên 6,5 tỷ USD. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ nâng công suất sản xuất của Công ty từ 180 triệu sản phẩm lên 220 triệu sản phẩm/năm, qua đó, góp phần tạo giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp, nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Ngoài dự án của Samsung Dislay Việt Nam, còn một số dự án khá lớn như Dự án sản xuất mạch và chíp điện tử, chất bán dẫn của Công ty Hanwha Techwin Security Việt Nam tại KCN Quế Võ đã đăng ký vốn đầu tư là 100 triệu USD. Một dự án khác, có vốn đầu tư “khủng” là Dự án xây dựng trường đua ngựa của Tập đoàn Golden Horse Hàn Quốc, vốn đầu tư giai đoạn I là 500 triệu USD cũng đang xúc tiến thành lập công ty liên doanh để thực hiện.

Luỹ kế đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 984 dự án FDI được cấp phép đầu tư với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là hơn 15 tỷ USD.

Theo Tổng cục Thống kê, trong quý I/2017, cả nước có 493 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới với tổng vốn đăng ký là 2,917 tỷ USD; 223 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm là 3,94 tỷ USD và 1.077 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 852,86 triệu USD.