banner

Thành lập Cụm công nghiệp Đông Anh trên diện tích 18,5 ha

Cụm công nghiệp Đông Anh có quy mô 18,532 ha tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP Hà Nội nhằm tạo mặt bằng sản xuất với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; thu hút các doanh nghiệp, hộ sản xuất mở rộng và phát triển sản xuất nhằm thúc đẩy phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại địa phương.
26/01/2016 19:16
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn ký ban hành Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 21/1/2016 thành lập Cụm công nghiệp Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Theo đó, cụm công nghiệp bao gồm các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Cụm công nghiệp Đông Anh do Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp huyện Đông Anh là chủ đầu tư. Thời gian hoạt động của Cụm công nghiệp là 42 năm kể từ ngày ký quyết định thành lập.

UBND TP. Hà Nội giao UBND huyện Đông Anh có trách nhiệm chỉ đạo việc đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; quản lý Cụm công nghiệp đúng quy định pháp luật và TP; Sở Công thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, quản lý cụm công nghiệp đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.