banner

Vỏ tủ phòng cháy

Úng dụng: Dùng trong các hệ thống phòng cháy chữa cháy tòa nhà và nhà máy

Chủng loại: Tủ trong nhà, tủ ngoài nhà, tủ âm tường

Tu cuu hoa Rev 1