banner

Máy biến áp

Danh mục:

Mô tả

5

Công suất: 25KVA-> 5000KVA

Điện áp sơ cấp: 6, 10, 22, 35kV

Điện áp thứ cấp: 0.4, 0.22kV

Kiểu: Máy dầu, máy khô