banner

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam

Địa chỉ: Tuy Phong, Bình Thuận

Hạng mục cung cấp: Tủ điện