banner

Nhà Xưởng Thiên Thuận

Chủ đầu tư: Công ty Thiên Thuận

Dự án: Nhà máy máy

Địa điểm: Khu công nghiệp Thái Thụy, Thái Bình

Hạng mục cung cấp: Tủ điện phân phối