banner

Nhà ở cán bộ công nhân viên Vicostone

Chủ đầu tư: Vicostone

Dự án: Nhà ở cán bộ công nhân viên Vicostone

Địa điểm: Thạch Thất, Hà Nội

Hạng mục cung cấp: Thang máng cáp