banner

Nhà N12 Đại Học Chính Trị

Chủ đầu tư: Trường đại học Chính Trị – Bộ Quốc Phòng

Dự án: Xây dựng nhà ở học Viên N12

Địa điểm: Thạch Thất, Hà Nội

Hạng mục cung cấp: Tủ điện, thang máng cáp Dai Hoc Chinh Tri