banner

Nhà máy Yuwon Hà Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Yuwon NRT

Dự án: Xây dựng máy máy Yuwon Hà Nam

Địa điểm: Khu công nghiệp Đồng Văn

Hạng mục cung cấp: Tủ điện hạ thế

Yuwon