banner

Nhà máy Daemyung Vina

Nha may Daemyung

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Deamyung Vietnam

Địa điểm: KCN Yên Phong, Bắc Ninh   

Hạng mục cung cấp: Tủ điện hạ thế, tủ điện trung thế