banner

Nhà máy Sumi Hanel

Dự án: Nhà máy Sumi Hanel

Chủ đầu tư: Công ty TNHH hệ thống dây Sumi Hanel

Địa điểm xây dựng: KCN Sài Đồng B

Hạng mục cung cấp: Thang máng cáp