banner

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ PHẢ LẠI

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư XD và TM Phúc Khánh

Dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ Dán

Địa điểm: Phả Lại, Hải Dương

Hạng mục cung cấp: Tủ điện và thang máng cáp

Nha may go