banner

Nhà máy Racing – Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công ty Racing Việt Nam

Dự án: Đầu tư nhà máy sản xuất điện tử

Địa điểm: Thuận Thành, Bắc Ninh

Hạng mục cung cấp: Tủ điện và thang máng cáp

Racing 1