banner

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1

Dự án: Nhiệt điện Thái Bình 1

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam

Địa điểm: Thái Thụy, Thái Bình

Hạng mục cung cấp: Tủ điện hạ thế nhietdienthaibinh1