banner

Nhà máy LG Display Hải Phòng

Chủ đầu tư:  Công ty LG Display Việt Nam

Tên dự án: Nhà máy LG Display Hải Phòng

Địa điểm xây dựng: KCN Tràng Duệ, Hải Phòng

Hạng mục cung cấp: Toàn bộ tủ thi công của dự án