banner

Nhà máy Komos

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Komos Vina

Dự án: Đầu tư nhà máy sản xuất phụ tùng và phụ trợ cho xe có động cơ

Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Mạc, Hà Nam

Hạng mục cung cấp: Tủ điện và thang máng cáp

Komos 1