banner

Nhà máy Jahwa

Chủ đầu tư: Công ty Jahwa Vina

Dự án: Nhà máy Jahwa

Địa điểm: KCN Khai Quang, Vĩnh Phúc

Hạng mục cung cấp: Tủ điện, Thang máng cáp