banner

Nhà máy HTC Hà Nam

Chủ đâu tư: Công ty TNHH HTC Hà Nam ( Hàn Quốc)

Dự án: Nhà máy sản xuất gỗ chất lượng cao

Địa điểm: Khu công nghiệp Đồng Văn 1

Hạng mục cung cấp: Tủ điện, thang máng cáp