banner

Nhà máy GSK

GSK

Dự án: Nhà máy GSK

Địa điểm: Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nôi

Hạng mục cung cấp: Tủ điều khiển