banner

Nhà máy Fujico

Chủ đầu tư: Công ty Fujico Việt Nam

Dự án: Nhà máy Fujico

Địa điểm: KCN Nội Bài

Hạng mục cung cấp: Thang máng cáp