banner

Nhà máy Dược Phẩm, Mỹ Phẩm Thực Phẩm

Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư và phát triển khu công nghiệp Việt Nam

Dự án: Nhà máy Dược Khoa

Địa điểm: Khu công nghiệp Quế Võ 2

Hạng mục cung cấp: Tủ điện phân phối và tủ Rack

Thiên Thuận