banner

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM DIAMOND PHÁP

Chủ đầu tư: Công ty Dược Hóa Mỹ Phẩm Diamond Pháp

Dự án: Đầu tư nhà máy dược phẩm

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn 2, Hà Nam

Hạng mục cung cấp: Hệ thống tủ hạ thế cho nhà máy DP Diamphap