banner

Nhà máy dược Dolexphar

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Dolexphar

Dự án: Nhà máy dược Dolexphar

Địa điểm: Khu công nghiệp Đại An, Hải Dương

Hạng mục cung cấp: Tủ điện phân phối tổng

Duoc Hai Linh