banner

Nhà máy điện tử Annex

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện tử Annex

Dự án: Xây dựng nhà máy mới

Địa điểm: Khu công nghiệp phố Nối A

Hạng mục cung cấp: Tủ điện phân phối hạ thế

annex-hy