banner

Nhà máy Bê tông – KCN Phú Nghĩa

Chủ đầu tư: Công ty TNHH An Quý Hưng

Dự án: Cải tạo, mở rộng nhà máy sản xuất Bê Tông

Địa điểm: Khu công nghiệp Ngọc Sơn – Hà Nội

Hạng mục cung cấp: Tủ phân phối Hạ thế