banner

Nhà máy Anam 2

Chủ đầu tư: Anam Electronic Việt Nam

Dự án: Đầu tư nhà máy sản xuất điện tử âm thanh số 2

Địa điểm: Khu công nghiệp Đồng Văn IV – Kim Bảng – Hà Nam

Hạng mục cung cấp: Tủ điện phân phối và điều khiển

annam 1