banner

Nhà E1 Ban Cơ Yếu Chính PHủ

Chủ đầu tư: Ban Cơ Yếu Chính Phủ

Dự án: Đầu tư nhà E1

Địa điểm: Khu công nghệ cao – Láng Hòa Lạc

Hạng mục cung cấp: Tủ điện phân phối E1 Ban co yeu CP