banner

Nhà công vụ – Viện Y Học Cổ Truyền Quân Đội

Chủ đầu tư: Viện Y Học Cổ Truyền – Quân Đội

Dự án: Nhà ở công vụ – Viện Y Học cổ Truyền Quân Đội

Địa điểm: Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hạng mục cung cấp: Tủ điện tổng và các tủ điện tầng