banner

Khu đô thị mới Hoành Bồ – Quảng Ninh

Chủ đầu tư dự án: Tổng công ty 319 – Bộ Quốc Phòng

Dự án: Khu đô thị mới, 1000 căn liền kề

Địa điểm: Hoành Bồ, Quảng Ninh

Hạng mục cung cấp: Tủ công tơ Khu do thi moi HB