banner

KHU ĐÔ THỊ CHỢ CỐC – BẮC GIANG

DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI CHỢ CỐC – BẮC GIANG

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂY BẮC

ĐỊA ĐIỂM: THÀNH PHỐ BẮC GIANG

HẠNG MỤC CUNG CẤP: TỦ PILAR, TỦ CHIẾU SÁNG

0611-ChoCoc-Tong-02