banner

Khu công nghiệp Kim Hoa

Dự án: Khu Công nghiệp Kim Hoa

Chủ đầu tư: Tập đoàn Idico

Địa điểm: Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Hạng mục cung cấp: Tủ điện, cáp điện, cột đèn