banner

Khởi động dự án đường bộ ven biển dài gần 30 km ở Hải Phòng

Ngày 13/5/2017, UBND thành phố Hải Phòng khởi động dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua Hải Phòng và 09km trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đại diện một số bộ ngành về dự.

Khởi động dự án đường bộ ven biển dài gần 30 km

Dự án tuyến đường bộ ven biển Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quết định số 129/QĐ- TTg ngày 18/1/2010, nhằm liên kết các vùng ( tỉnh) ven biển, khai thác hiệu quả tài nguyên ven biển,  kinh tế biển , bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia.

Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua Hải Phòng và 09 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình được đầu tư theo hình thức đối tác công tư ( PPP); với tổng  dự toán đầu tư: 3.460.639 triệu đồng; có điểm đầu tại đường tỉnh 353 ( khu vực ngã ba Đồng Nẻo, quận Đồ Sơn, HP), điểm cuối trên quốc lộ 37 ( huyện Thái Thụy, Thái Bình), với tổng chiều dài 29,7km, trong đó đoạn qua địa bàn Hải Phòng dài gần 21 km, đoạn qua tỉnh Thái Bình dài gần 9km; nền đường rộng 12m, có đoạn rộng 16m, bảo đảm cho tốc độ 80km/h, đến cuối tuyến đạt 100km/h.

Dự án sử dụng 95 ha đất, trong đó trên địa bàn Hải Phòng chiếm 66,56 ha, tỉnh Thái Bình 28,44 ha. Đoạn đường đi qua các huyện: Kiến Thụy, Đồ Sơn, Tiên Lãng (Hải Phòng) và huyện Thái Thụy (Thái Bình).

Được biết, thực hiện dự án thuộc loại hợp đồng BOT, thời gian thu phí hoàn trả cho nhà đầu tư là 23 năm.

Dự kiến dự án kết thúc năm 2019.