banner

Khởi công khu công nghiệp Yên Phong mở rộng

Ngày 7/3/2016, Tổng công ty Viglacera – CTCP khởi công xây dựng Khu công nghiệp Yên Phong I mở rộng, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, trở thành chủ đầu tư đất khu công nghiệp lớn nhất miền Bắc.
.
Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Viglacera.com.vn

Khu công nghiệp Yên Phong khởi công xây dựng năm 2005 với diện tích quy hoạch 658,7 ha. Trong đó, giai đoạn I của Dự án là 344,8 ha. Diện tích Viglacera đãđầu tư, cho thuê là 269,3 ha. Lần khởi công này, Viglacera sẽ mở rộng diện tích dự án lên 314 ha. Dự án nằm trong Tổ hợp Khu công nghiệp – đô thị Yên Phong với quy mô đô thị loại V, dân số khoảng 45.000 người.