banner

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ

Chủ đầu tư: Học viện chính trị – Bộ Quốc Phòng

Dự án: Nhà giảng đường S7

Địa điểm: Hà Đông, Hà Nội

Hạng mục cung cấp: Thang máng cáp HVCT Ha Dong