banner

Đường Biên Hòa và Đường Thành Thành Công chi hơn 1.330 tỷ mua HAGL Sugar

Cả BHS và SBT cùng cho biết sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng với HNG trong khoảng thời gian từ tháng 5/2017 đến tháng 12/2017…

BHS và SBT dự chi hơn 1.330 tỷ mua HAGL Sugar

Sau giao dịch, BHS và TTC Tây Ninh sẽ sở hữu lần lượt là 60% và 40% vốn điều lệ của HAGL Sugar.

Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS-HOSE) và Mía đường Thành Thành Công Ninh (mã SBT-HOSE) đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE về việc hai công ty này cùng ra nghị quyết về việc đầu tư chiến lược vào Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Sugar).

Theo đó, BHS nhận chuyển nhượng phần vốn góp 489 tỷ đồng, tương đương với 60% vốn điều lệ của Công ty TNHH Mía đường HAGL từ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc Tế HAGL (mã HNG-HOSE). Tổng giá trị của hợp đồng chuyển nhượng là 798 tỷ đồng.

Còn SBT sẽ mua phần vốn góp là 326 tỷ, tương đương 40% vốn điều lệ của – trong đó, mua lại 99,99% vốn góp hiện do HAGL Agrico (HNG) sở hữu với giá 532 tỷ đồng và mua lại 0,013% vốn góp từ một cổ đông thiểu số với giá 110 triệu đồng.

Như vậy, BHS và SBT sẽ chi ra hơn 1.330 tỷ đồng để sở hữu 100% vốn điều lệ của HAGL Sugar. Sau giao dịch, BHS và TTC Tây Ninh sẽ sở hữu lần lượt là 60% và 40% vốn điều lệ của HAGL Sugar.

Cả BHS và SBT cùng cho biết sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng với HNG trong khoảng thời gian từ tháng 5/2017 đến tháng 12/2017. BHS sẽ cử bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị của BHS, còn SBT bổ nhiệm ông Phạm Hồng Dương làm người đại diện 100% vốn góp của công ty tại HAGL Sugar.

Trước đó, theo báo cáo tài chính công bố của Hoàng Anh Gia Lai, tại ngày 31/8/2016, tập đoàn đã bàn giao các chức vụ quản lý chủ chốt của Công ty cổ phần Mía đường Hoàng Anh Gia Lai và Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu và quyền điều hành.

Tập đoàn này cho biết, hai bên đang tiến hành các thủ tục pháp lý để hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần của nhóm công ty mía đường này. Tính đến cuối tháng 4/2017, các thủ tục pháp lý cần thiết vẫn chưa được hoàn thành. Hiện bên mua chưa được tiết lộ song tập đoàn khẳng định không có khoản lỗ nào khi chuyển nhượng các công ty mía đường này.

Được biết, HOSE đã có quyết định đưa cổ phiếu HAG của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai vào diện cảnh báo kể từ ngày 12/05/2017 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tập đoàn năm 2016 là âm 1.115 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.412 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Đồng thời, HOSE cũng đưa ra thông báo đưa cổ phiếu HNG của Công ty Cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (công ty con của HAG) vào diện cảnh báo từ 12/5 với nguyên nhân là lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ HNG âm 985 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.142 tỷ.

Ngày 25/5 tới, SBT sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 – 2017 nhằm thông qua việc hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của BHS theo Hợp đồng sáp nhập để nhận cổ phiếu của SBT với tỷ lệ: 1:1,02 (1 cổ phiếu BHS đổi lấy 1,02 cổ phiếu SBT). Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi, Công ty cổ phần Đường Biên Hoà sẽ được đăng ký chuyển thành Công ty TNHH MTV vốn 100% thuộc SBT.

Kế hoạch kinh doanh niên độ 2017-2018 sau sáp nhập của 2 công ty này với doanh thu hợp nhất 8.353 tỷ đồng và và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 674 tỷ đồng.