banner

Dự án Zabez

Chủ đầu tư: Công ty Zabez Việt Nam

Dự án: Đầu tư nhà máy Zabez Phú Thọ

Địa điểm xây dựng: Thanh Thủy, Phú Thọ

Hạng mục cung cấp: Tủ điện phân phối

Zabez