banner

Dự án Xi Măng Công Thanh

Xi mang cong thanh

Chủ đầu tư: Tập đoàn Công Thanh

Địa điểm: Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Hạng mục cung cấp: Cung cấp thang máng cáp cho giai đoạn 2