banner

Dự án Trường đại học Chính Trị

Chủ đầu tư: Đại học Chính Trị 

Dự án: Nhà ở Học Viên – Đại học chính Trị 

Địa điểm: Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

Hạng mục cung cấp: Cung cấp tủ điệnHoc vien chinh tri