banner

Dự án Tòa nhà Vietin Bank chi nhánh Sông Nhuệ

Chủ đầu tư: Vietin Bank

Dự án: Tòa nhà Vietin Bank chi nhánh Sông Nhuệ

Địa điểm: Quận Hà Đông – Hà Nội

Hạng mục cung cấp: Tủ phân phối Hạ Thế