banner

Dự án The Vesta

Chủ đầu tư: Tập đoàn Hải Phát

Địa chỉ: Xốm, Hà Đông, Hà Nội

Hạng mục cung cấp: Tủ điện thi công