banner

Dự án Samsung Display

Dự án: Nhà máy Samsung Display

Chủ đầu tư: Tập đoàn Samsung

Địa điểm: KCN Yên Phong, Bắc Ninh

Hạng mục cung cấp: Tủ điện thi công