banner

Dự án Nhà S7 – Học Viện Chính Trị

Chủ đầu tư: Học Viện Chính Trị – Bộ Quốc Phòng

Dự án: Đầu tư nhà ở học viên

Địa điểm: Hà Đông, Hà Nội

Hạng mục cung cấp: Tủ phân phối hạ thế, tủ công tơ

phoi canh 02 nha S7