banner

Dự án nhà máy Hyundai Thành Công

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM

Dự án: Đầu tư nhà xưởng sản xuất xe Buýt

Địa điểm: Khu công nghiệp Gián Khẩu – Gia Viễn – Ninh Bình

Hạng mục cung cấp: Tủ phân phối, tủ điều khiển

2